Hilfe - Geprüftes Mitglied

Fettschrift :
<b>Fettschrift</b>

Schräger Text :
<i>Schräger Text</i>

Kleine Schrift :
<FONT size="1">Kleine Schrift</FONT>

Große Schrift :
<FONT size="7">Große Schrift :</FONT>

Rote Schrift
<FONT color="#FF0000">Rote Schrift</FONT>

Grüne Schrift
<FONT color="#00FF00">Grüne Schrift</FONT>

Blaue Schrift
<FONT color="#0000FF">Blaue Schrift</FONT>

Und man kann auch kombinieren :
<B><I><FONT size="4" color="#FF0000">Und man kann auch kombinieren :</FONT></I></B>


Hier sind noch ein paar mehr Farbcodes :

Farbname HEX Code   Farbname HEX Code  
black #000000   lawngreen #7CFC00  
maroon #800000   lemonchiffon #FFFACD  
green #008000   lightblue #ADD8E6  
olive #808000   lightcoral #F08080  
navy #000080   lightcyan #E0FFFF  
purple #800080   lightgoldenrodyellow #FAFAD2  
teal #008080   lightgreen #90EE90  
gray #808080   lightgrey #D3D3D3  
silver #C0C0C0   lightpink #FFB6C1  
red #FF0000   lightsalmon #FFA07A  
lime #00FF00   lightseagreen #20B2AA  
yellow #FFFF00   lightskyblue #87CEFA  
blue #0000FF   lightslategray #778899  
fuchsia #FF00FF   lightsteelblue #B0C4DE  
aqua #00FFFF   lightyellow #FFFFE0  
white #FFFFFF   limegreen #32CD32  
aliceblue #F0F8FF   linen #FAF0E6  
antiquewhite #FAEBD7   mediumaquamarine #66CDAA  
aquamarine #7FFFD4   mediumblue #0000CD  
azure #F0FFFF   mediumorchid #BA55D3  
beige #F5F5DC   mediumpurple #9370D  
blueviolet #8A2BE2   mediumseagreen #3CB371  
brown #A52A2A   mediumslateblue #7B68EE  
burlywood #DEB887   mediumspringgreen #00FA9A  
cadetblue #5F9EA0   mediumturquoise #48D1CC  
chartreuse #7FFF00   mediumvioletred #C71585  
chocolate #D2691E   midnightblue #191970  
coral #FF7F50   mintcream #F5FFFA  
cornflowerblue #6495ED   mistyrose #FFE4E1  
cornsilk #FFF8DC   moccasin #FFE4B5  
crimson #DC143C   navajowhite #FFDEAD  
darkblue #00008B   oldlace #FDF5E6  
darkcyan #008B8B   olivedrab #6B8E23  
darkgoldenrod #B8860B   orange #FFA500  
darkgray #A9A9A9   orangered #FF4500  
darkgreen #006400   orchid #DA70D6  
darkkhaki #BDB76B   palegoldenrod #EEE8AA  
darkmagenta #8B008B   palegreen #98FB98  
darkolivegreen #556B2F   paleturquoise #AFEEEE  
darkorange #FF8C00   palevioletred #DB7093  
darkorchid #9932CC   papayawhip #FFEFD5  
darkred #8B0000   peachpuff #FFDAB9  
darksalmon #E9967A   peru #CD853F  
darkseagreen #8FBC8F   pink #FFC0CB  
darkslateblue #483D8B   plum #DDA0DD  
darkslategray #2F4F4F   powderblue #B0E0E6  
darkturquoise #00CED1   rosybrown #BC8F8F  
darkviolet #9400D3   royalblue #4169E1  
deeppink #FF1493   saddlebrown #8B4513  
deepskyblue #00BFFF   salmon #FA8072  
dimgray #696969   sandybrown #F4A460  
dodgerblue #1E90FF   seagreen #2E8B57  
firebrick #B22222   seashell #FFF5EE  
floralwhite #FFFAF0   sienna #A0522D  
forestgreen #228B22   skyblue #87CEEB  
gainsboro #DCDCDC   slateblue #6A5ACD  
ghostwhite #F8F8FF   slategray #708090  
gold #FFD700   snow #FFFAFA  
goldenrod #DAA520   springgreen #00FF7F  
greenyellow #ADFF2F   steelblue #4682B4  
honeydew #F0FFF0   tan #D2B48C  
hotpink #FF69B4   thistle #D8BFD8  
indianred #CD5C5C   tomato #FF6347  
indigo #4B0082   turquoise #40E0D0  
ivory #FFFFF0   violet #EE82EE  
khaki #F0E68C   wheat #F5DEB3  
lavender #E6E6FA   whitesmoke #F5F5F5  
lavenderblush #FFF0F5   yellowgreen #9ACD32  


Laufschrift

1. Code


Text läuft nach rechts
2. Code


Text läuft nach links
3. Code
 
Text läuft nach links und rechts
4. Code 
Text läuft nach oben
5. Code
Text läuft nach unten